logo
line

SORTIMENT - RAEX OPTIM

background
line
background
 
baner
space

RAEX AR 400 - TENKÉ OTĚRUVZDORNÉ OCELOVÉ PLECHY


Plechy RAEX AR znamenitě vzdorují otěru, ať jej způsobuje zemina, kamení, drcené kamenivo, nebo štěrk. Plechy řady AR jsou odolné vůcš tažení, stlačování, kroucení, nárazům, vysokým povrchovým tlakům a deformacím následkem valivého kontaktu. Diky vhodnému chemickému složení, vysoké jakosti a rovinnosti povrchu mají výtečné vlastnosti i pro řezání laserem. Tyto ocelové plechy však lze řezat i mechanicky pomoci odolných řezných nástrojů.

Příklady aplikací, pro které jsou plechy RAEX AR doporučovány
- plošinové konstrukce, podavače, násypky, součásti dřevozpracujících a zemědělských strojů podléhající rychlému opotřebené, bezpečnostní konstrukce, šnekové dopravníky a dopravníky.
                              
ROZMĚRY
Třída oceli Pás
Tloušťka [mm] Maximální šířka [mm] Maximální délka [mm]
RAEX AR 400 3,0 - 6,0 1560 12000

MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Třída oceli Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě
Mez kluzu
ReH [N/mm2]
Pevnost v tahu
Rm [N/mm2]
Tažnost
As [%]
Minimální nárazová práce (vrubová houževnatost) při
teplotě -40°C
Rozsah tvrdosti
HB
Tloušťka [mm]
3,0 - 6,0
Tloušťka [mm]
3,0 - 6,0
KV [J/cm2]v podélném směru  
RAEX AR 400 1000 1250 10 40 360 - 420
Hodnoty v tabulce jsou pouze orientační.

CHEMICKE SLOŽENÍ
Třída oceli Maximální obsah [%]
C Si Mn P S P+S Ti Al B
RAEX AR 400 0,16 0,35 1,10 0,020 0,010 0,030 0,07 0,06 0,004
Navíc mohou být použity i dalš legující prvky, např. Cr, V, Mo.

UHLIKOVÝ EKVIVALENT Ceq
Třída oceli Typický Ceq
RAEX AR 400 0,45

Ceq = C + Mn  Cr + Mo + V Ni + Cu


TVÁRNOST
Třída oceli Linie ohýbání proti směru válcování Všechny směry [mm]
3 >3
<4
4>
<5
>5
<6
RAEX AR 400 Tloušťka plechu [mm] 9,0 12.0 15,0 18,0

VOLNÉ OHÝBÁNÍ
Třída oceli Tloušťka plechu [mm] Odpružení Šířka překladu/tloušťka plechu, W/e
Linie ohýbání vzhledem ke směru válcování
Příčně Podélně
RAEX AR 400 3,0 - 6,0 9° - 13° 8,5 10,0

MECHANICKÉ ŘEZÁNÍ OCELI RAEX AR 400
Třída oceli Pevnost v tahu
Rm[N/mm2]
Tažnost
 AS [%]
Mechanicke řezání. Orientační hodnoty
Tloušťka plechu [mm] Mezera U [mm] Úhel hřbetu Úhel sklonu Střižná síla [103 N]
RAEX AR 400 1250 10 3,0 0,24 - 0,30 3 - 4 0 - 3 100 - 150
      6,0 0,60 - 0,72 3 - 4 0 - 3 150 - 200

Pokud si zvolíte RAEX AR, budete zároveň moci těžit z know-how a využívat služeb technické podpory poskytované zákazníkům firmy Rautaruukki.

space
space back zpět na začátek top space
space space space
line