logo
line

SORTIMENT - RAEX OPTIM

background
line
background
 
baner
space

SORTIMENT RAEX OPTIM MC


POPIS OCELI

Optim MC nabízí současně pevnost i tvárnost. Kvalita povrchu, rozměrová a geometrická přesnost a homogenita vlastností této oceli je na té nejvyšší úrovni. Ocelové konstrukce díky tomu mohou být lehčí, což znamená, že lze zvýšit užitečné zatížení strojů a strojního zařízení a naopak snížit spotřebu paliva. Velké písmeno "M" vyjadřuje stupeň tepelně-mechanického válcování těchto tříd ocelí, který mají při dodávce. Velké písmeno "C" vyjadřuje ocel vhodnou pro tváření za studena v souladu s normou EN 10149-1.


LEPŠÍ NORMY

Optim MC splňují, a samozřejmě převyšují, požadavky norem EN. Třídy oceli odpovídají normě EN 10149-2. Číslo uvedené v obchodním názvu je zaručená hodnota meze skluzu oceli.


POUŽITÍ A VLASTNOSTI OCELI

. Svařování
Svařování oceli Optim MC je, i přes její vysoký stupeň pevnosti, snadnější než svařování konvenčních měkčích tříd. Výsledkem tepelně-mechanického zpracování jsou hodnoty uhlíkového ekvivalentu nižší (vzhledem k pevnosti). A navíc, volbou vhodných legovacích přísad a zpracováním na licí pánvi se zlepšuje svařitelnost. Pro návrhářskou a dílenskou praxi to znamená, že díky dobré svařitelnosti není (za normálních podmínek) nutný předehřev. Před zahájením svařování se musíte ubezpečit, že povrchy v místě svaru jsou suché a čisté. Svářečský materiál a metody musí zajistit dostatečně nízký obsah vodíku. Materiály musí být skladovány, a v případě nutnosti vysoušeny, podle pokynů výrobce. Vlastnosti svářečského materiálu, jako pevnost apod., musí být z velké části srovnatelné s vlastnostmi základního materiálu. Pokud se ovšem jedná o oceli s vysokým stupněm pevnosti, lze se od této obecné zásady odchýlit. Je to případ vysokopevnostních ocelí Optim 500 MC - 700 MC, u kterých lze použít přídavný materiál s nižším stupněm pevnosti, než má ocel. To vše za předpokladu, že svar bude umístěn v té části konstrukce, kde dochází k menšímu napětí. Ve svarech ocelí Optim MC může vzniknout tenká vrstva materiálu měkčího, než je základní materiál. Měkčí vrstva má obdobnou strukturu jako kalená a popuštěná ocel a nemůže výrazně ovlivnit její pevnost. Šířku tohoto pásma lze omezit tím, že se nepoužije nadměrně vysoká energie sváření.
. Tváření
Oceli Optim MC lze ve výrobních dílnách snadno ohýbat. Díky tomu lze součásti dříve vyráběné svařováním nyní realizovat ohýbáním, což zkracuje dobu zpracování a snižuje náklady. Tabulka uvádí minimální poloměr ohybů v závislosti na šířce pásu. Úspěšné využití vynikající tvárnosti vyžaduje aplikaci
kvalitních dílenských technik. Tento požadavek nabývá na významu se zvyšujícím se stupněm pevnosti oceli. Opotřebené nástroje, nedostatečné promazání, rýhy na povrchu oceli a také otřepy na hranách - to vše snižuje kvalitu tváření. Také otryskání povrchu může snížit tvárnost. Pásy, které byly skladovány v chladném prostředí, musí být před tvářením ohřáty na pokojovou teplotu.
. Tepelná úprava
Svařované konstrukce, ve kterých bylo použito oceli Optim MC, za normálních okolností po zpracování v dílenské výrobě nevyžadují jakoukoliv další tepelnou úpravu. Pokud je nutné odstranit vnitřní pnutí, musí to být provedeno podle tabulky. Překročení teploty 650 °C může snížit stupeň pevnosti tepelně-mechanicky zpracovaných ocelí Optim MC. Z tohoto důvodu je zakázáno provádět žíhání nebo jinou tepelnou úpravu.
. Řezání
Oceli Optim MC lze snadno řezat pomocí tepelných metod, jako jsou řezání plamenem, plasmou a laserem. V případě mechanického řezání je nutné dávat pozor na stav řezného vybavení, stav čepele a její dostatečné nabroušení a podepření obrobku. Pásy, které byly skladovány v chladném prostředí, musí být před řezáním ohřáty na pokojovou teplotu.
. Zinkování ponorem
Kvalitní charakteristiky oceli Optim MC při zinkování jsou z větší části dosaženy díky optimalizaci jejího chemického složení. Kontrolou parametrů při pozinkování je možné dosáhnout hladkého, lesklého a odolného povlaku. Cílové tloušťky povlaku lze dosáhnout kontrolou teploty a doby ponoru.


MECHANICKÉ VLASTNOSTI A ROZPĚTÍ TLOUŠŤKY
Třída oceli Tloušťka plechu [mm] Minimální mez kluzu
ReH [N/mm2]
Pevnost v tahu
Rm N/mmz]
Minimální tažnost
As [%]
Minimální nárazová práce
v podélném směru
T [°C] KV, [J] 3)
OPTIM 460 MC 2,0 - 12,0 460 520 - 650 20 -20 40
OPTIM 500 MC 2,0 - 12,0 500 560 - 690 18 -20 40
OPTIM 550 MC 2,2 - 10,0 550 600 - 750 17 -20 40
OPTIM 600 MC 2,2 - 10,0 600 650 - 810 16 -20 40
OPTIM 650 MC 2,5 - 10,0 650 700 - 860 15 -20 40
OPTIM 700 MC 3,0 - 8,0 700 750 - 930 15 -20 40
Mez kluzu a pevnost v tahu jsou zjišťovány v podélném směru (vzhledem ke směru válcování), ale mají záruku jak v podélném, tak příčném směru. Tažnost je zkoušena podélně. Nárazová práce (pevnost v rázu) je stanovena Charpyho V-zkouškou vrubové houževnatosti. Pro tloušťku menší než 10 mm je šířka zkušebního vzorku úměrná tloušťce pásu a naopak, zaručené hodnoty jsou v přímé úměře nižší, takže pro hodnotu 5 mm jsou zaručeny 2/3 hodnoty uvedené v tabulce. Zkoušky nárazové práce nejsou provedeny na tloušťkách menších než 5 mm, ale pevnost v rázu je u nich zaručena.

PŘÍSLUŠNÉ STANDARDY
Třída oceli EN 10149-2
OPTIM 460 MC S460MC
OPTIM 500 MC S500MC
OPTIM 550 MC S550MC
OPTIM 600 MC S600MC
OPTIM 650 MC S650MC
OPTIM 700 MC S700MC

CHEMICKÉ SLOŽENÍ A UHLÍKOVÝ EKVIVALENT
Třída oceli C [%]
max.
Si [%]
max.
Mn [%]
max.
P [%]
max.
C [%]
max.
Al [%]
max.
Uhlíkový ekvivalent
CEV max.
OPTIM 460 MC 0,10 0,20 1,50 0,020 0,010 0,015 0,35
OPTIM 500 MC 0,10 0,20 1,50 0,020 0,010 0,015 0,36
OPTIM 550 MC 0,10 0,20 1,70 0,020 0,010 0,015 0,38
OPTIM 600 MC 0,10 0,20 1,90 0,020 0,010 0,015 0,41
OPTIM 650 MC 0,10 0,20 2,00 0,020 0,010 0,015 0,41
OPTIM 700 MC 0,10 0,20 2,00 0,020 0,010 0,015 0,41

MINIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÝ POLOMĚR OHYBU ( při 90°)
Třída oceli Tloušťka plechu [mm]
-
<2,5
>2,5
<3
>3
<4
>4
<5
>5
<6
>6
<7
>7
<8
>8
<10
>10
<12
Minimální dovolený vnitřní poloměr ohybu [mm]
OPTIM 460 MC 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 6,0 7,0 9,0 10,0
OPTIM 500 MC 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 7,0 8,0 10,0 12,0
OPTIM 550 MC 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 8,0 9,0 11,0 -
OPTIM 600 MC 2,5 2,5 3,5 5,0 7,0 9,0 10,0 12,0 -
OPTIM 650 MC 2,5 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 -
OPTIM 700 MC - 3,5 5,0 6,0 8,0 12,0 14,0 - -
space
space back zpět na začátek top space
space space space
line